Pripreme Centra za mlade koju su rađane kroz EU milijunski projekt ZadrugArta u partnerstvu Grada Zadra i Centra nezavisne kulture, završili su u knjizi sociologa sa zadarskog sveučilišta. Njihovo istraživanje i zaključci pretvorili su se u političko pitanje na koje sociolozi Tonković i Krolo nisu htjeli davati bilo kakve odgovore. Kultura (bez) zajednice: prema društveno-kulturnom centru u Zadru upisana je u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju pod imenima autora.

Knjigu Kultura (bez) zajednice: prema društveno-kulturnom centru u Zadru autora Željke Tonković, Krešimira Krole i Ane Žuvele, objavilo je Sveučilište u Zadru.
Knjiga se može kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela za 20 eura.
„ Studija je nastala na temelju aktivnosti provedenih u sklopu projekta „ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra", koji je 2018. godine prijavljen na javni poziv „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi" Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a provodio se u dvogodišnjem razdoblju od studenog 2018. do listopada 2020.

Anketnim istraživanjem obuhvaćeno je preko dvije tisuće ispitanika, uključujući učenike srednjih škola na području grada Zadra, studente Sveučilišta u Zadru te širu populaciju mladih u dobi od 18 do 35 godina. Sudionici kvalitativnog istraživanja bili su predstavnici aktivnih organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Zadra, a koje se bave različitim aspektima kulturno-umjetničkog djelovanja ili radom s mladima. U tom je istraživanju korištena metoda fokusnih grupa te je obuhvaćeno više od pedeset različitih udruga i organizacija civilnog društva. Kao poseban prilog priložen je i tekst smjernica za uspostavu sudioničkog upravljanja na primjeru društveno-kulturnog centra u Zadru.

Tekst donosi novi sadržaja o mladima, kulturi i društvenosti u Zadru, dok se istovremeno poziva na europski kontekst i prakse. Poseban doprinos studije ogleda se u promišljanju zastupljenosti mladih u kulturnoj politici, budući da se radi o nepravedno zanemarenoj skupini od izrazite važnosti za razvoj kulture i (društveno) kulturnih centara, najava je knjige koja bi, kako su to najavili autori, imati i svoju promociju.