Zadarski župan Božidar Longin imenovao je novi sastav Kulturnog vijeća Zadarske županije.

Novi četverogodišnji mandat predjsednika Kulturnog vijeća dobio je zadarski književnik Tomislav Marijan Bilosnić. Za članove su imenovani Marin Buovac, Igor Cecić, Ksenija Čirjak, Nevena Jurišić, Valentino Radman i Maja Šimić

Kulturno vijeće Zadarske županije osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, pružanja stručne pomoći pri donošenju programa javnih potreba u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz županijskog proračuna, davanja stručne podloge i mišljenja za određeno područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika, predlaganja donošenja odluka važnih za kulturu te obavljanja i drugih poslova predviđenih Zakonom o kulturnim vijećima.