Svečano otvorenje izložbe Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu slikarice Iris Mihatov Miočić  bit će u četvrtak, 10. studenog 2022. godine u Gradskoj loži s početkom u 19 sati, najavili su iz Narodnog muzeja Zadar uz stručni osvrt na autoricu.

Talenat, umjetničko obrazovanje, zanos u prožetosti s vjerom potka su dojmljivom slikarskom ciklusu Iris Mihatov Miočić predstavljenom na izložbi "Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu". Iris nastavlja slijed izložbi iste koncepcije i zavidne tradicije i koja je već dosegla svoje 14. izdanje. Renomirani hrvatski slikari i pokoji kipar sukladno svojim poetikama, s manjim i razložnim otklonima poradi karaktera teme, snagom umjetničkog iskaza približili su nam preko portreta velikane Crkve i naroda. U rasponima od realistične marnosti do ekspresionističkog pulsiranja forme, dakako s kreativnim inačicama pojedinog stila.
Iris Mihatov Miočić dosljednom slikarskom opisnošću, preciznom izvedbom detalja, osmišljava svaki portret, neovisno radi li se o osobi izuzetne snage vjere i življenja u posljednjih sto godina, ili onima koji su život posvetili slavi Božjoj u vremenu udaljenom od nas i više stoljeća. Razumljivo saznanja, što se tiče njihovog fizičkog izgleda, su različita, no Iris Miočić veće ili manje stupnjeve činjeničnog izjednačava uvjerljivim unašanjem duhovnosti, gdje objektivno nemjerljivo u njenoj interpretaciji postaje slikarska stvarnost. Svi portreti tako nose ozračje sakralnosti, dubinu misanosti koja krasi svece i blaženike, prenijete i na samu umjetnicu. To su pravi dijalozi s izmjenom poruka i slikarskog predanja. A neosporna vještina izvedbe, bez gubljenja u praznom virtuozitetu, izvanjska je nužnost i za tvarnost izgleda portreta, i onaj ljepote duše. Iris Miočić promatra i doživljava ljude koji su dar vjere primili bez ikakve zadrške, te postali i sami dar i primjer hrvatskom vjerničkom puku, i po svojoj osobnosti, žrtvi i djelovanju u ime Božje.
Iris Miočić je prikaze svetaca i blaženika proširila i na izbor portreta sluga božjih, i na osobe za koje kauza još i nije započela, no po svom svetom životu u narodu su prihvaćeni kao uzori koje zaslužuju čast oltara. A to možemo shvatiti kao poticaj da se to uistinu dogodi.
Od tridesetak portreta na izložbi ujednačene visoke likovne kvalitete spominjanjanje i njih desetak daje sliku za uočavanje bitnih slikarskih karakteristika, zanimljivih sadržajnih proširenja, vezanih uz konkretan portret. Prvog hrvatskog sveca franjevca i mučenika Nikolu Tavelića, Iris Miočić prikazala je s križem u stisnutoj šaci koja kao da simbolizira svu dlučnost u širenju vjere. Slika je koloristički određena s nijansama tople smeđe boje, od muklijih tonova do mekog otvaranja svjetlu, poglavito u naznačenosti aurele. Lik svetog Marka Križevčanina centralno je postavljen u strogoj frontalnosti, s palmom u ruci znakom mučeništva, s uravnoteženjem kromatskih partija crvenog, bijelog, žutog, sabranog u čvrstoj kružnosti aureole. Lice sveca odiše odlučnošću, beskompromisnošću u branjenju vjere. Sveti Leopold Mandić, u svom kapucinskom habitu i znanim i dragim nam licem prenosi i osvaja sveprisutnom blagošću u slici plemenite palete. Blaženi Alojzije Stepinac prikazan je u sabranosti molitve, a i prema znanom prikazu na montiranom procesu zagrebačkom nadbiskupu zbog nepopustljivog odbacivanja pritisaka na Crkvu u Hrvatskoj, spreman na prihvaćanje patnje i životne ugroze, što je Iris Miočić naznačila i prikazom Krista na križnom putu. Dominikanac, blaženi Augustin Kažotić, biskup Zagreba i Lucere nosi dostojanstvo službe sa svim znakovima biskupstva, te u opusu Iris Miočić pripada u portrete reprezentativnog karaktera. Blažena Marija Propetog Isusa Petković u jedinstvu scene povezana je s raspelom, prigrlivši ga rukom, Krista vodilju u svom redovničkom životu. Portret blaženog Ivana Mertza govori o vjerskoj dubini uprisutnjenoj u njegovoj osobi već u mladenačkim godinama, intelektualnom zrenju u upućenosti duhovnom, i gdje se svjetlost aureole povezuje sa svetošću hostije. Kardinal Franjo Kuharić dočekuje nas širinom svog smiješka, iza kojeg se sluti briga za svakog čovjeka i narod. Blažena Djevica Marija - Ave advocata Croatiae fidelissima - bdije nad Hrvatskom koju Iris Miočić determinira zemljom vjere preko prikaza brojnih povijesnih crkava i Višeslavom krstionicom. A zaštitnik Hrvatske - Protector Cratiae, sveti Josip s djetetom Isusom došao je u Karlovac, u Nacionalno svetište u njemu posvećeno, prikazan u slici blagdanske svečanosti.
Iris Miočić portrete gradi i minucioznošću poteza i gestualnošću geste, čitkim obrisnim linijama i partijama mrljolike strukture, stvarajući polovima izraza neosporno likovno jedinstvo u metrici svoga realističnog slikarskog pristupa. Baziranog na načelima klasične estetike, produbljene svježinom vlastitog slikarskog senzibiliteta. Poštivanja u mjeri umjetničke pobožnosti.
Iris Mihatov Miočić postavlja likove/portrete u prostor, dubine i aktivne površine, s dramatskom pokrenutošću plohe ili ravnomjernim tonskim ritmovima, sa svjetlosnim bujicama ili povremenim iskrama, integrirajući ih u boravište drugog plana slike. U ostvaren sklad uključene su ikonografske karike podižući dramaturške sastavnice slike, citate kroz opis knjige, monstrance do upisanosti Golgote, vidljive u križu opletenog trnjem ili probodenim srcem. Bogatstvo višeslojnih motrišta put je k treptajima emocionalnog, za Iris Miočić itekako važnog ozračja, jer portreti svetaca, blaženika i sluga božjih nisu samo slike, već znače susret sa stanovnicima neba, s umnogome svetim zemaljskim hodom.


Stanko Špoljarić, prof.

likovni povjesničar i kritičar