Odjel za kulturu pustio je na eSavjetovanje novu odluku o Kulturnom vijeću Grada Zadra, ali članovi imenovani u kolovozu 2021. Godine ostaju isti u mandatu od 4 godine.
To su predsjednica Teodora Vigato te Katica Burić Ćenan, Dominik Karakašić, Teodora Vigato, Nera Nejašmić Kozina, Bruno Ćurko, Mario Županović i Morana Vuković. Njihov najvažniji zadatak je ocjena pristiglih programa na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi,.
U predloženoj odluci piše da Vijeće nakon provedenog postupka pregleda pristiglih prijava, dostavlja Upravnom odjelu za kulturu i sport svoj prijedlog programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.
Tako piše u odluci. Međutim, u praksi je posljednja od samog Odjela koji je već odredio financijski limit raspoređivanja novca za natječaj koji je objavljen u rujnu.
U odluci piše kako na temelju prijedloga Vijeća odnosno povjerenstava, koje ima savjetodavni karakter, davatelj financijskih sredstava donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Ključna riječ je savjetodavna uloga uz simboličnu financijsku naknadu.
Vijeće na traženje Odjela raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daje pisana mišljenja i prijedloge, navodi se u odluci o Kulturnom vijeću.
Kako je u praksi, javnost ne zna, mada piše u predloženoj odluci da se javnost rada Vijeća ostvaruje se objavljivanjem zapisnik o radu Vijeća na mrežnim stranicama Grada Zadra.
Jedva da se može pronaći informacija o Kulturnom vijeću a zapisnik je za sad na tajnom mjestu tzv. Transparentnosti.