Državni arhiv u Zadru obilježava 20. rujna kao svoj dan i spomen na godinu 1624. kada je osnovan Arhiv Generalnog providura za Dalmaciju, preteča današnjeg Državnog arhiva u Zadru.

Ovogodišnji rođendan Državni arhiv slavi uz predstavljanje novoizašle knjige u potpunosti nastale u ovoj ustanovi. Knjiga "Kartografska zbirka Državnog arhiva u Zadru" autorice Tamare Šarić-Šušak opisuje 1.306 raznih karata i 5 atlasa, planove, skice, projektne dokumentacije izgradnje cesta, mostova i regulacije vodotokova. Pojedine kartografske jedinice sastoje se od jedne, a katkada i nekoliko desetaka karata, listova, segmenata, skica, prerisa i sl.

Karte u ovoj Zbirci nastale su u rasponu od 17. do 20. stoljeća. Promatrano iz povijesnog i zemljopisnog konteksta Zbirka sadrži karte bivše mletačke i austrijske provincije Dalmacije, Dalmacije za vrijeme francuske uprave, prostora nekadašnje Dubrovačke Republike, Istre, Zadarskog okruga, te njihovih manjih cjelina, kao i karte s područja nekadašnje Habsburške Monarhije i njenih zemalja, zatim Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Boke kotorske, Crne Gore, Papinske države, Ilirskih provincija, itd. Zbirka sadrži razne rukopisne i tiskane kartografske prikaze mikrolokaliteta, vojnih i političkih razgraničenja na hrvatskom povijesnom prostoru kao i karte svijeta i Zemljinih polutki. Među autorima neki su od najpoznatijih kartografa hrvatske i europske provenijencije svoga vremena.

Osim praktične vrijednosti ove publikacije koja donosi informacije o sadržaju Kartografske zbirke i omogućuje njenu širu dostupnost i vidljivost, hrvatska javnost dobila je monografiju o jednom specifičnom spomeniku kulturne baštine Republike Hrvatske. Publikacija je namijenjena širokom krugu korisnika: geografima, povjesničarima, demografima, lingvistima, povjesničarima umjetnosti, kao i studentima, učenicima i ostalima zainteresiranima za spomenute kartografske jedinice.