"Brodolom rimskog trgovačkog broda kod rta Glavata na Mljetu" naslov je nove knjige Irene Radić Rossi i Igora Borzića, objavljene u izdanju Sveučilišta u Zadru.

Potonuli brod na Mljetu kod rta Glavat, s teretom raznih sirovina i uporabnih predmeta od keramike, stakla i metala, jedinstven je nalaz na istočnoj Jadranskoj obali, odnosno na hrvatskom i talijanskom podmorju. Brodolom je otkriven 1987. na dubini od 36 do 50 m, a njegovo istraživanje potrajalo je od 1988. do 1991. godine.

Ukratko su opisana antička nalazišta na otoku Mljetu i legende koje ih prate, a potom slijedi detaljan opis zaštitnih istraživanja i otkrivenih nalaza. Usprkos činjenici da je Mljet, čini se, u rimsko doba bio carski posjed, arheološka nalazišta na kopnu slabo su istražena. Pod morem je učinjeno dosta toga pa je pomorska aktivnost oko otoka od 1. St. pr. Kr. do kasne antike prilično dobro dokumentirana.

Zašto je potonuo brod kod rta Glavata na Mljetu, teško je reći, jer se naoko među očuvanim nalazima nije očuvao nikakav trag njegova tragičnog potonuća. Moguće je, međutim, da novac za koji se pretpostavlja da je izgorio upućuje na mogući požar koji je zahvatio nesretni brod i odnio ga na morsko dno. Priroda istraživanja nije dopustila da se zabilježe eventualni drugi tragovi požara, pa će za sada uzrok potonuća ostati otvorenim pitanjem.