Uz obilježavanje Dana Muzeja antičkog stakla u Zadru i Međunarodne godine stakla u muzejskoj je suvenirnici izložena instalacija "Tišina Mediterana", nastala kao plod umjetničke suradnje dviju umjetnica: Edit Szűr-Szabó i Antonije Gospić. 

Edit Szűr-Szabó je mađarska umjetnica koja je izlagala svoje radove u Muzeju antičkog stakla u Zadru na izložbi "Mediteranski trenutci" uz obilježavanje 12. godišnjice Muzeja 2021. godine.

U suradnji sa staklopuhačicom Muzeja antičkog stakla i umjetnicom Antonijom Gospić, Edit Szűr-Szabó izlaže skulpturu mačke iz ciklusa"Mediteranska poruka."

Ta je skulptura izrađena u tehnici staklenog mozaika na koju je Antonija Gospić intervenirala sa svojim unikatnim nakitom izrađenim od staklenih perli koje izrađuje na plameniku.

Obje umjetnice već imaju svoje radove u Zbirci donacija suvremenog umjetničkog stakla Muzeja antičkog stakla u Zadru, a tako će i njihov zajednički rad postati nova akvizicija te zbirke.