Matica Hrvatska u suradnji sa Sveučilištem u Zadru prikazuje časopis Croatica et Slavica Iadertina. Prikaz će se održati u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru u srijedu, 25. svibnja s početkom u 18:30 sati. 

Časopis Odjela za kroatistiku i Odjela za rusistiku zadarskoga Sveučilišta "Croatica et Slavica Iadertina" broj 17, posvećen romanistu i onomastičaru Vladimiru Skračiću, objavilo je u dva sveska Sveučilište u Zadru.

O časopisu će govoriti: prof. dr. Nikola Vuletić, doc. dr. Ante Jurić te dr. sc. Josip Lisac, professor emeritus, glavni urednik časopisa.