Prije godinu dana počela je izrada strategije razvoja HNK Zadar i Koncertnog ureda, koje su prema informacijama iz Odjela za kulturu, završene. Javnosti će biti predstavljene kada ih usvoje upravna vijeća obje ustanove, dok HNK Zadar i Koncertni ured imaju obavezu objave na svojim mrežnim stranicama.

 „Konzultanti su nakon participativnog rada sa zaposlenicima ustanova, ravnateljima, članovima upravnih vijeća, ali i širim skupinama kako publike tako i suradnika svake od ustanova, dovršili Plan razvoja HNK Zadar i Plan razvoja Koncertnog ureda Zadar te održali i završno predstavljanje dokumenta, kako u HNK Zadar tako i u Koncertnom uredu Zadar. Planovi ustanova usklađeni su s Planom razvoja kulture Grada Zadra te su izrađeni za period do 2026. godine. Planovi će služiti kao putokaz i smjer svakoj od ustanova u daljnjem radu te će se na njima temeljiti godišnji planovi ustanova, a osim toga bit će i referentni dokument za natječaje na nacionalnoj ili europskoj razini", rečeno je u odgovoru na novinarski upit.

Izrada svakog dokumenta iznosila je 95.000 kuna plus PDV. S tim dokumentima „častio" ih je Odjel za kulturu koji je organizirao i izrađivača - Bilaver Consulting.

Istog izrađivača koji je prije više od pet godina radio planove razvoja te dvije županijske ustanove za razdoblje 2017. -2020 i to po dvostruko većim iznosima (237.500 kuna s PDV-om po dokumentu).

Za razliku od Narodnog muzeja, Upravno vijeće Kazalište lutaka nije prihvatilo ponuđeni plan. U slučaju Narodnog muzeja, ostalo je mrtvo i zaboravljeno slovo na papiru umjesto vidljivog razvoja ustanove kojeg naravno nema bez većeg novca, a ulaganja u kulturu su i dalje onima koji odlučuju - samo trošak.