U okviru programa povodom otvorenja Providurove palače u edukativnoj dvorani Kneževe palače održat će se radionice Ratko Petrić - Baciti istinu u lice! prema sljedećem rasporedu:

- 26. travnja u 12 sati - Čovjek-stroj (Lucija Sekula, muzejska pedagoginja NMZ)

- od 26. travnja do 31. svibnja u 10 sati - Oslikavanje tekstila zračnim kistom (Marija-Šarić Ban, kustosica NMZ)

- 28. travnja u 12 sati - Rasplesana slova (Lucija Sekula, muzejska pedagoginja NMZ)

- 29. travnja u 12 sati - Lik, spomenik (Lucija Sekula, muzejska pedagoginja NMZ)