U petak, 4. veljače s početkom u 12 sati održat će se promocija 11. broja časopisa Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru "Ars Adriatica". U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru časopis će promovirati prof. dr. sc. Dragan Damjanović s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, "Ars Adriatica" izlazi jednom godišnje, a objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke iz područja povijesti i teorije umjetnosti. U fokusu interesa su pitanja i pojave umjetničke baštine prostora jadranskoga bazena i njegova šireg zaleđa, njegovih urbanističkih i arhitektonskih, slikarskih i kiparskih, primijenjenih umjetnosti i teorije umjetnosti. Područja pokrivanja: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija. Časopis je indeksiran u podatkovnim bazama Web of Science (ESCI), Art and architecture source (EBSCO), ERIH PLUS i DOAJ.