Predstavljanje časopisa „Diadora 35", glasila Arheološkog muzeja Zadar, održat će se u četvrtak 2. prosinca 2021. u 12 sati u Arheološkom muzeju Zadar.

Novi broj časopisa, koji Arheološki muzej Zadar izdaje još od 1960. godine, dolazi na 269 stranica i donosi 12 naslova, a tiskan je u nakladi od 400 primjeraka.

Časopis će predstaviti izv. prof. dr. sc. Željko Miletić, izv. prof. dr. sc. Igor Borzić, doc. dr. sc. Jure Šućur i doc. dr. sc. Miona Miliša.