Iz programa promocija najnovijih izdanja na našem najvećem sajmu knjiga, nije inferiorno zaključiti kako zadarski znanstvenici kao autori dominiraju na 43. Interliberu koji se održava u Zagrebu.

Svi oni imaju veze sa zadarskim sveučilištem te Školskom knjigom koja je (su)izdavač. U promociji većine knjiga zadarskih autora sudjelovat će predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul koji je lani u Zadru otvorio najveću knjižaru u samom Gradu.

Kapitalno djelo zadarske povjesničarke umjetnosti, dr. Antonije Mlikote o poslijeratnoj obnovi Zadra, danas će biti predstavljeno na tom najvećem sajmu knjige. Uz samu autoricu, knjigu će predstaviti dr. Marko Špikić te urednik Deniver Vukelić, u ime izdavača Školske knjige.

Pod naslovom „Grad koji je nestao iznad neba", Antonija Mlikota je u sklopu svog doktorskog rada istražila najvažniji dio zadarske prošlosti nakon drugog svjetskog rata. Na 872 stranice s 1 400 ilustracija koja je dr. Mlikota prikupila, to je knjiga koja bi trebala biti dio svakog doma autohtonih građana Zadra. Promocija knjige s podnaslovom „Obnova i izgradnja nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu", bit će 16. studenog na zadarskom sveučilištu na kojem dr. Mlikota predaje. Zbog svog znanstvenog rada kojeg publicira u javnosti, Antonija Mlikota dobila je i Nagradu Grada Zadra.

Drugo veliko izdanje Školske knjige i Sveučilišta u Zadru, zadarskog autora i znanstvenika prof. dr. Vladimira Skračića, "Kornati kad su bili Kurnati" , također će biti predstavljeno na 43. međunarodnom sajmu knjige Interliber.
Knjigu će u petak predstaviti autor Vladimir Skračić, rektorica Dijana Vican, predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, recenzenti akademik Nikola Bašić i prof. dr. sc. Nikola Vuletić, urednica Snježana Bakarić Palička i akademski slikar Josip Zanki.

Autori sa zadarskim predznakom rođenja na Interliberu bit će i pokojni akademik Ante Stamać. Na sajmu će se predstaviti Nezavršena autobiografija akademika Stamaća pod nazivom Prolazne postaje. fiksirana je zemljopisnim odrednicama autorova mladenačkog lutanja - od Molata i Dubrovnika do Križevaca, Daruvara i Zadra.
Sveučilišni profesor dr. Damir Magaš koji je nedavno dobio titulu professore emeritus, koautor je dviju knjiga o koje će biti predstavljene na sajmu. Jedna je o geografsko političkim obilježjima i granicama Hrvatske a druga o razvoju i značaju hrvatske geografije.