U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru sinoć je održan koncert studenata proizišlih iz Glazbene škole Blagoje Bersa.

Nastupili su Lucija Paleka, Tea Anić i Ivana Anastasija Barjašić (violina), Karla Milićević (violončelo), Adrian Valčić i Natalija Bugarija (glasovir), Ana Dobrijević (flauta), Marta Zrilić (klarinet) i sopranistica Nikol Buterin. To su bivši učenici Škole, a današnji studenti glazbenih akademija u Zagrebu, Sarajevu, Osijeku i Splitu.