U suizdanju Školske knjige i Sveučilišta u Zadru objavljena je knjiga "Kòrnati kad su bili Kurnȁti: intimni leksikon prošlosti arhipelaga" autora Vladimira Skračića.

"Kòrnati kad su bili Kurnȁti" predstavlja trajni i neizbrisiv doprinos razumijevanju i kurnatske i ukupne hrvatske otočne kulture i njezinih posebitosti. Kao jedan od posljednjih Kurnatara, autor donosi kurnatsku rič iz čudesnog kurnatskog mikrokozmosa. Antropološke odrednice kurnatske zajednice u ovome su djelu obrađene i prezentirane u pristupačnoj formi leksikona. Članci leksikona uvedeni su mahom leksemima i sintagmama murterskog govora, koji odražavaju ključne koncepte tradicijske kulture Kurnatara. Tu su još i važne geografske točke u prostoru, osobe koje su našle istaknuto mjesto u lokalnoj predaji, pitanje odnosa prema susjedima i povremenim posjetiteljima arhipelaga te, neizostavno, modernizacijski elementi, koji su tradicionalni život Kurnatara okrenuli naglavce.

Vrijednost ove knjige nadilazi svaki dosadašnji pokušaj afirmacije rubne, lokalne i, po svemu sudeći - efemerne kurnatske kulture. Golemo ljudsko i znanstveno iskustvo jednog prostora ovdje je sažeto u "malu enciklopediju jednog mikrosvijeta i njegove baštine" kakvu hrvatska publika još nije imala prilike vidjeti. Knjiga se može kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadela, po cijeni od 309 kn.