Arheološki muzej Zadar i Odjel za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 4. do 13. listopada proveli su još jednu istraživačku kampanju na nalazištu Velika pećina u kanjonu Kličevice (Raštević). Kampanja je provedena u sklopu projekta "Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana", kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Projekt je zamišljen kao zajednički poduhvat nekoliko domaćih znanstvenih i stručnih ustanova te inozemnih stručnjaka, a osnovni mu je cilj interdisciplinarnim metodama dobiti nove podatke o prilagodbi kasnih neandertalaca na prostoru današnje Hrvatske.

Velika pećina u Kličevici kod Benkovca prvo je špiljsko paleolitičko nalazište na području sjeverne Dalmacije s utvrđenom stratigrafijom. Rezultati apsolutnog datiranja ovog nalazišta iznose približno 39.000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti, što ga svrstava u red najmlađih musterijenskih nalazišta bitnih za proučavanje problematike nestanka neandertalaca.

Glavni je cilj iskopavanja u 2021. istraživanje u nedovršenoj sondi pri ulazu u pećinu te uzimanje uzoraka iz profila za apsolutno datiranje najstarijih slojeva metodom optički stimulirane luminiscencije (OSL), kao i za ekstrakciju DNK iz sedimenta radi dobivanja podataka o paleoekološkim uvjetima i fauni.