Predsjednik Upravnog vijeća Narodnog muzeja Zadar dr. sc. Radomir Jurić iznio je konačni stav ove ustanove u kojoj se protivi njezinom "cijepanju" kako bi jedan dio nastavio "živjeti" pod Gradom Zadrom u novoj ustanovi "Muzej dvije palače", koja bi upravljala obnovljenim kompleksom, dok bi drugi dio vezan uz prirodoslovnu i etnografsku djelatnost ostao pod županijom.

Jurić je pisani odgovor dostavio nakon upita županijskog vijećnika Marka Pupića-Bakrača, koji je na prošloj sjednici Županijske skupštine rekao da bi se ovakvim činom duplicirali troškovi, između ostalog, postavljanjem dvoje ravnatelja.

- Upravno vijeće Narodnog muzeja Zadar izuzetno cijeni htijenje Grada Zadra da jedan dio novo uređenog kompleksa Providurove i Kneževe palače namijeni muzejskom prikazu povijesnog i kulturnog razvoja grada Zadra. Time će se stvoriti prilika da se na suvremen način, većom otvorenošću prema posjetiocima zadarske glazbene scene, muzej približi većem broju korisnika, navodi Jurić u odgovoru.

Nakon analize i preporuka Stručnog vijeća Muzeja, Upravno vijeće donosi zaključak kojim podržava preporuku i stajalište da postoji realna potreba za reorganizacijom korištenja postojećih prostora, te za dobivanjem novih prostora u smislu svrsishodnije izlagačke i stručne djelatnosti. Prihvaća se inicijativa Grada Zadra za izmjenu postojeće muzejske koncepcije izlagačke djelatnosti u Providurovoj palači te za postavljenjem izložbi koje bi se bavile povijesnim i umjetničkim nasljeđem grada Zadra. Zajedno s ostalim izložbenim prostorima kojima se koristi Narodni muzej Zadar (Kneževa palača. Gradska loža, Gradska straža, Poljana pape Aleksandra bb, Medulićeva 2, Mali Arsenal, Mali i Veli Iž) to bi značajno povećalo izlagačke mogućnosti muzeja i učinilo ga reprezentativnijim te dostupnijim javnosti.

- Smatramo da je muzej, osim što predstavlja radnu cjelinu, sa svojom dugom tradicijom postojanja od gotovo 190 godina sam po sebi kulturno-povijesna institucija koja govori o dugom kulturnom životu grada. Stoga smatramo kako ga se ne smije dijeliti bez obzira tko ima osnivačka prava muzeja. U slučaju prijenosa osnivačkih prava na drugu pravnu osobu muzej treba tretirati kao cjelinu, istaknuo je Jurić.

Primarni zadatak muzeja je prepoznavati značaj pojedinih predmeta koji se prikupljaju, znanstveno i stručno obraduju, čuvaju i prezentiraju kako bi korisnicima, građanima i turistima, na što moderniji i prihvatljiviji način prezentirali pojedine muzejske teme, ovisno o prostoru u kojem se izlaže i namjeri s kojom se izlaže. Međutim, izlagačka djelatnost samo je dio aktivnosti koje se odvijaju u muzeju. Poslovi čuvanja i obrade materijala odvijaju se u radnim prostorima kojih Narodni muzej ima malo ili nimalo, a u novom kompleksu Providurove i Kneževe palače ovi prostori nisu osigurani. I Upravno vijeće i Stručno vijeće Narodnog muzeja Zadar smatra kako Narodni muzej Zadar treba ostati funkcionalna cjelina koja će uključivati sve sadašnje sastavnice uz pravnu sljedivost, bez obzira na to tko ima osnivačka prava nad muzejem.