Nije čudno da se nizozemske poštanske marke odlikuju neobičnim dizajnom. Reći da krave šetaju po poštanskim markama pomalo je bizarno, no likovno rješenje jedne nizozemske poštanske marke izazvalo je reakciju; kad vidite motiv, složit ćete se sa mnom da takva pomisao baš i nije sasvim deplasirana.

Godine 1974. nizozemska pošta izdala je poštansku marku (od 25 centi) povodom stote obljetnice državne organizacije koja je željela promicati govedarstvo u toj zemlji. Marke prikazuju leđa tri krave (poznate frizijske pasmine) s lijeve strane, a prednji dio krava s desne strane. Posebnost krava bila je činjenica da su dvije marke prikazale tri cijele i šest polu-krava.

U nekim časopisima i u dnevnom tisku ubrzo se razvila živa rasprava koliko krava ima na jednoj poštanskoj marki. Jedni su tvrdili da ih se vidi šest, a drugi, da su zapravo samo tri.

I jedni i drugi su "u jednoj ruci" imali pravo, jer je marka u paru pokazivala da krave zapravo "prelaze iz marke na marku", pa se prema tome na svakoj marki vide tri krave koje "izlaze s marke" i tri krave "koje ulaze na nju". Oni koji su bili pažljiviji u "promatranju" vidjeli su da se tu radi o tri iste krave, koje doista "šetaju" po markama s desna u lijevo, i da je očito da one tri koje "ulaze u marku" gledaju u svoje vlastitu stražnjicu. Ako je tako, logično je da ih ima samo tri, ali ipak prepuštan vama da se odlučite za rješenje ovog "govedarskog" problema.

Ove "čudne" poštanske marke izazvale su u zemlji tulipana, sira i biciklista pravo "kravlje ludilo". Svi su ih htjeli imati, i to u paru. Za samo mjesec dana prodano je gotovo 4,5 milijuna primjeraka. Čak je i slavni američki erotski časopis "Playboy" prikazao vlastitu verziju kravljeg para koji "neobuzdano skače", što god to značilo.