Udruga Prizma poziva zainteresirane da im se pridruže na još jednom kreativnom kutku u Zadru! Ovog puta riječ je o radionici fotografije na kojoj će polaznici naučiti osnovna načela i principe portretne fotografije. 

Radionica za mlade od 18 do 25 godina će se održati u četvrtak, 17. lipnja s početkom u 17 sati u parku Vladimira Nazora (u slučaju kiše radionica će se održati u prostoru Udruge Prizma na adresi Nikole Matafara 2, Zadar).

Za svaku radionicu je osiguran materijal, grickalice i osvježenje. Mladi će biti informirani o osnovama likovne tehnike koja se koristi i grupno ili u paru, a ponekad i samostalno, te razvijati vještine korištenja likovne tehnike. Kroz seriju od šest radionica "Kreativni kutak" koje će se održavati u Zadru oni će otkrivati osnove slikarstva, kiparstva, crteža, grafike i fotografije, koristeći razne likovne materijale, poput olovke, kolaža, slikarske boje, drva, stiropora, kartona i sl. Osmisli kadar, poigraj se sa svjetlom i sjenom i fotografiraj! Trajanje radionice je 120 minuta.

Voditelji su Barbara Ivković Cikač, magistra slikarstva i profesorica likovne kulture i Boris Cikač, magistar kiparstva i profesor likovne kulture. Nakon serije radionica najbolji radovi će biti izloženi na trodnevnom festivalu kreativnosti mladih u Belgiji.

"Kreativni kutak" provodi se u okviru projekta CommUnity: Build Communities - Create Peace. Organizacija ove radionice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena tijekom radionice isključiva su odgovornost Udruge Prizma i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije. Europska komisija ne prihvaća odgovornost za korištenje iznesenih informacija. Sadržaj i stavovi izneseni tijekom događaja odgovornost su Udruge za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti - Prizma.