Što znači biti bogat? Jedna bi osoba možda rekla da je milijun dolara dovoljno da vas obogati, druga da je potrebno 10 milijuna, a treći bi odgovorili kako bogatstvo znači imati veliku kuću, brod, privatni avion ili možda samo ugodan dom. U SAD-u bi možda rekli da je to dobro zdravstveno osiguranje. Istina je da bogatstvo različitim ljudima znači različite stvari. Na jednoj posve nezanimljivoj kineskoj poštanskoj marki iz 1899. godine prikazan je car koji je, između ostalog, svoje bogatstvo gomilao u konjima, devama, volovima i ovcama.

U članku objavljenom u Narodni list iz 1881. godine se navodi da novi kineski car, sin nebeski, kojemu je tek 10 godina, ima u poljima samo 98.900 konja, 6.720 deva, 12.100 volova, 248.000 ovaca. Dalje se kaže: "Nek se barem ne reče, da ovaj car nema dosta živine u svojim državama! Caru je ime Kwang Su. On vlada s tristo i pedeset milijuna podanika. Pučanstvo njegova carstva više je od čitave Europe. Da bi mu šunulo, premda je mlad, da uzjaše na svakog konja, prije bi umro, nego bi uzjahao na posljednjega, pa taman, da bi nadživio i najstarijeg patriera. Broj mu konja nadmašuje broj svega konjaništva njemačke i francuske vojske. Da bi se Kwang Su negdje zaputio, za prtljagu ne bi mu bilo dosta svih šest hiljada i toliko deva. Pa, da se čeljade ne prestraši kad pomisli na naše i Kwang Sua". Tako piše u ono doba naš stari dobri Narodni list.

Guangxu, ili Kuang-hsu (1871. - 1908.), koji je postao car u dobi od 3 godine, stvarno je vladao svega devet godina (od 1889. do 1898.), a pokušaj uvođenja političkih i socijalnih reformi u konzervativnoj Kini, stajale su ga glave. Nisu mu pomogla ni svi njegovi konji, ni simpatične i radišne deve, jer je otrovan. Umro je 14. studenoga 1908., u 37. godini. Forenzička ispitivanja iz 2008. otkrila su da je razina arsena u posmrtnim ostacima cara ove naše priče, bila 2.000 puta viša od razine običnih ljudi. Znanstvenici su zaključili da je otrov uporabljen u velikoj dozi odjednom.