Iz gradske uprave dobili smo zahtjev za objavom nepotpisanog demantija iz Odjela za kulturu u kojem se pozivaju na Zakon o medijima i traže ispravak netočnih navoda objavljenih u članku pod nazivom „Apsurd odjela za kulturu: Zadar se (ne) može žaliti jer je novac otišao Zagrepčanima" objavljenom na Vašem portalu 29.1.2021. kojeg potpisuje „D.M.".

„U članku pod nazivom

„Apsurd odjela za kulturu: Zadar se (ne) može žaliti jer je novac otišao Zagrepčanima" objavljenom na Vašem portalu 29.1.2021. kojeg potpisuje „D.M.",

izneseni su podaci koji ne odgovaraju istini, a pokazuju elementarno nepoznavanje materije i procesa rada koji se pokušavaju obraditi. Malicioznim i tendencioznim obrađivanjem neprovjerenih i lažnih podataka, čitateljstvu se iznose neistine, a sukladno Zakonu o medijima NN 59/04, 84/11, 81/13 i Člancima 40., 41. i 42, dužni ste objaviti ispravke netočnih navoda i ovaj tekst u cijelosti.


1) U tekstu se navodi da je iznos od 40.000,00 kn nestao iz programa javnih potreba u kulturi na sljedeći način, citat: „...nitko se nije javio na iznos od 40 tisuća kuna, koliko je bilo namijenjeno za promociju kulturnih događanja. I ta je kategorija nestala iz https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/KULTURA%202021..pdf".

Navodi su netočni.
Na navedeni iznos već se javilo nekoliko korisnika, a tijekom cijele 2021. godine imaju se pravo javiti svi subjekti koji se bave djelatnostima u kulturi te ostvariti sufinanciranje u iznosu do 5.000,00 kn po projektu do iscrpljenja iznosa, a sve u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/15.
Navedeni iznos i dalje se nalazi u proračunu, a što je razvidno na linku Proračuna Grada Zadra (link: https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2020_GLASNIK%2016%20[1].pdf#page=93).

2) Nadalje, pišući o prigovorima navodi se da je, citat: „...Istina da je nekima i uvažen nakon dogovora s pročelnicom".
Navod je lažan.
Zlonamjerna i tendenciozna rečenica s napisana je s ciljem da se optuži resorna pročelnica za nedozvoljene radnje.
Procedura rješavanja prigovora u nadležnosti je Povjerenstva za prigovore i pročelnik ne može na istu utjecati.

3) U nastavku teksta stoji, citat: „konačna odluka o tome da se ne da financijska podrška... leži isključivo u Odjelu kojeg vodi pročelnica Dina Bušić". 
Navod je netočan.
Konačna odluka o financijskim podrškama donesena je u trenutku kada je Gradsko vijeće usvojilo proračun. Odluku o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi kao i svih ostalih programa Grada, donosi Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika kojemu UO za kulturu i sport dostavlja prijedloge prema preporukama Kulturnog vijeća.

4) Nadalje navodi se zatim, citat: „pročelnica odgovornost o dodjeli novca prebacila na Kulturno vijeće kao savjetodavno tijelo".
Navod je netočan.
Na sjednici GV u prosincu 2020. pročelnica je istaknula suradnju s Kulturnim vijećem kao i preporuke istog tijela, te tako pojasnila mehanizam rada na području Javnog poziva u kulturi kojeg čine: Kulturno vijeće - UO za kulturu i sport - Gradonačelnik - Gradsko vijeće. Upravo taj mehanizam sprječava pojedince da samovoljno donose odluke, pa tako i pročelnike Grada.

5) U tekstu stoji, citat: „...u istom Odjelu za kulturu je tajna dok se kod sporta, raspodjela novca i prigovori odvila "imenom i prezimenom".
Usporedba koja je navedena nije relevantna.
Dva područja to jest dva različita Odsjeka (za sport i za kulturu) unutar istog Odjela, imaju zakonsku obvezu poštivanja dvaju različitih pravilnika koji različito tretiraju zaštitu podataka.

6) U nizu rečenica navodi se, citat: „Kulturnom vijeću, točnije članu u čijem je resoru glazba, Zagrepčani su bili poželjniji nego Zadrani. Novi i nepoznati festival bilo im je draže prihvatiti nego li onaj koji već postoji i koji je autentično zadarski."
Krivo se izvješćuju čitatelji da zagrebački organizator ima namjeru organizirati festival.
To nije točno.
Radi se o nizu od nekoliko koncerata koji su osmišljeni za izvedbu tijekom godine. Navedenom usporedbom dovode se u vezu dva raznorodna događanja - pojedinačni koncerti i festival udruge Zara. Dva programa, u tom smislu nisu za usporedbu, kao što nisu za usporedbu ni na svim drugim razinama kao što su programski pristup, troškovnik, relevantnost i realnost ispunjene prijave, itd.
U istom citatu kao i u nastavku teksta koji glasi da zagrebačka udruga, citat: „Baš u Zadru, na orguljama sv. Stošije, koje su platili građani Zadra i s novcima koje će dobiti iz Gradskog proračuna" ima namjeru organizirati događanja, otvaraju se diskriminatorno intonirani navodi, koji pretpostavljaju da nitko tko nije iz Zadra ne može izvoditi program u Zadru, što kao Grad ne možemo podržati.

Iz svega navedenog je razvidno da tekst datiran 29.1.2021., sadrži cijeli niz krivih navoda, netočnih informacija, a kojima neutemeljeno sugerira na nepravilnosti u radu UO za kulturu kao i njezinih djelatnika, svodi pisanje na osobnu razinu, te takvim informiranjem plasira lažne vijesti u javni prostor.

Takvo plasiranje lažnih, tendencioznih i zlonamjernih vijesti, nanosi štetu Gradu Zadru, odjelu i njegovim zaposlenicima. Samo u ovom tekstu na kojega se odnosi ovaj demanti, navedeno je 6 neistinitih tvrdnji.

UO za kulturu i sport sa svim svojim djelatnicima afirmativno obavlja sve svoje zadatke, poštuje zakon, hijerarhiju, njeguje odnose s korisnicima, promišlja kulturnu politiku u suradnji sa svim ostalim odjelima te tijelima izvršne vlasti, a medijima stoji na usluzi za sve informacije.
Svi prijavljeni na Javni poziv, pa tako i udruge koje se u tekstu uspoređuje, tijelo koje je savjetodavnog tipa to jest Kulturno vijeće i koje ima legitimitet u stručnosti osoba koje u njemu djeluju, zatim UO za kulturu i sport, a posljedično Gradonačelnik i Gradsko vijeće, tretiraju se u skladu sa zakonom, a osobito s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/15.
U ovim za sve nas zahtjevnim i nimalo laganim vremenima, smatramo da su svi koji su ostvarili pravo na sufinanciranje iz proračuna Javnog poziva u kulturi, na dobitku.
To vrijedi i za udruge koje se kroz ovaj tekst i brojne tekstove tijekom proteklih mjesec dana na ovom portalu, konfrontira, a izostavlja se činjenica da su obje udruge ostvarile sufinanciranje unutar proračuna Javnog poziva za po jedan prijavljeni projekt.

Izvješćujemo još kako je na Javni poziv pristiglo 104 prijave, od koji je 87 bilo važećih, a odobreno ih je 70.
Ukupan traženi proračun od strane prijavljenih iznosio je 5.870.000,00 kn, dok je najavljeni financijski iznos unutar Javnog poziva u kulturi za 2021. iznosio 2.500.000,00 kn, što za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 držimo zadovoljavajućim.
To govori da svi prijavljeni nisu ostvarili potpore za sve svoje prijavljene projekte te nije bilo moguće udovoljiti nerealnim financijskim željama pojedinih udruga.
Grad Zadar donosi odluke racionalno, u skladu s realnim potrebama ali i mogućnostima Grada, poštujući sve kriterije koje stoje u važećem Pravilniku.
U ovom financijski neizvjesnom razdoblju, Grad Zadar osobito pazi na uvažavanje prijava koje su financijski ekonomične, a svima onima koji žele pridonijeti boljitku kulturnog života Zadra, bez diskriminacije, prema kriterijima Javnog poziva u kulturi, otvara podjednake mogućnosti za suradnju."