Umjetnička organizacija Zara nije dobila ni kune potpore za organizaciju Zadar organ festivala jer je iznos od 45 tisuća kuna iz Odjela za kulturu dodijeljen Oratorijskom društvu crkve sv. Marka iz Zagreba.

Oni, točnije prof. Pavao Mašić sa zagrebačke Akademije, dosjetio se nakon što je gostovao na festivalu kojeg je 2019. godine organizirala i promovirala mlada Zadranka, orguljašica Tea Kulaš, da bi oni mogli organizirati takav festival. Ali gdje? Baš u Zadru, na orguljama sv. Stošije, koje su platili građani Zadra i s novcima koje će dobiti iz Gradskog proračuna.

I Kulturnom vijeću, točnije članu u čijem je resoru glazba, Zagrepčani su bili poželjniji nego Zadrani. Novi i nepoznati festival bilo im je draže prihvatiti nego li onaj koji već postoji i koji je autentično zadarski. Njihova je prijava bila četverostruko niža, objasnio je svoj stav Tomislav Pehar, kao da se radi o javnoj nabavi. Ni prvi ni posljednji put da se oni koji odlučuju u gradskoj vlasti tako inferiorno ponašaju.

Naravno da je konačna odluka o tome da se ne da financijska podrška Zadar organ festivalu leži isključivo u Odjelu kojeg vodi pročelnica Dina Bušić.

Ona je, kao što smo već isticali, odgovornost o dodjeli novca prebacila na Kulturno vijeće kao savjetodavno tijelo. Na novinarski uput da nam imenom navede članove Povjerenstve a koje bi kao kod svakog natječaja Grada Zadar trebalo odlučivati o raspodijeli novca i o prigovorima, odgovor je bio da su imena tajna. Ne samo da je to nedopustivo, koliko god se netko pozivao na Pravilnik o financiranju, u istom Odjelu za kulturu je tajna dok se kod sporta, raspodjela novca i prigovori odvila "imenom i prezimenom".

Međutim, prigovor je ispao apsurdna forma. Prema onom kako piše u ovoj zgužvanoj "službenoj"odluci koja nema imena i potpisa, prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana. I to ako prijavitelj nije dobro ispunio složen proces aplikacije i ako nije odabran za financiranje prema pozivu javnih potreba u kulturi. Nakon toga nova kontradikcija - prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju, na visinu iznosa, ali može u slučaju nezadovoljstva s natječajnim postupkom - ako je negdje dobio nula bodova. Nitko nije vidio niti zna natječajni postupak kada nema ni Povjerebstva koje će za njega odgovarati.

Zapravo, nemate se na što žaliti, poruka je takve birokratske idiotarije - odluka je donesena, a novac je podijeljen. Ali ni to nije istina - nitko se nije javio na iznos od 40 tisuća kuna, koliko je bilo namijenjeno za promociju kulturnih događanja. I ta je kategorija nestala iz konačnog programa javnih potreba u kulturi, objavljenog i prije nego su prijavitelji dobili odluku i prije nego li je istekao rok od osam dana za takozvani prigovor. Istina da je nekima i uvažen nakon dogovora s pročelnicom.