"Čovjek sve može samo ako hoće" svojedobno je rekao Maksim Gorki. Da je tomu tako, potvrđuje i ova zanimljiva priča iz 19. stoljeća.

Davne 1881. godine u "Narodnom listu" objavljen je članak u kojem se navodi da je u Firenci tiskana literarna radnja koja se bavi statistikom iz Danteovih djela te da je autor bio nevjerojatno strpljiv, jer je prebrojio riječi svih Danteovih pjesama. Dalje se kaže da "po njegovu računu imade Božanstvena komedija 99.543 riječi, Čistilište 33.779, Raj 32.719, a Pakao 33.044. U Raju imade 14.223 stiha, a u njih 2637 samostavnika (imenica), 1753 glagola i 927 pridavnika" (pridjeva).

Nažalost, u članku se ne spominje ime autora ovih podataka, ali to nije ni važno. Uostalom, tko ne vjeruje, neka se uhvati posla, kaže jedna mudra izreka.

"Božanstvena komedija" (tiskana u Folignu 1472. godine), jedno je od najznačajnijih djela europske i svjetske literature. Sastoji se od tri dijela: "Pakao" (Inferno), "Čistilište" (Purgatorio) i "Raj" (Paradiso) koja obuhvaća stotinu pjevanja koja je Dante Alighieri napisao u 14. stoljeću.

Obilježavajući pet stoljeća prva tri izdanja „Božanske komedije" talijanska filatelija izdala je 1972. godine niz lijepo dizajniranih spomen omotnica i tri prigodne poštanske marke. Zanimljivo je da svaka marka prikazuje prve stihove iz Danteove "Božanstvene komedije" i na svakoj se marki nalazi nešto dulji tekst od prethodne: 50 lira ima šest strofa; 90 lira sedam te 180 lira osam.