Pandemija korona virusa donijela je novu stvarnost ljudima širom svijeta, pa tako i muzejima. Sukladno naputcima Stožera civilne zaštite Zadarske županije, a s ciljem sprječavanja širenja korona virusa COVID -19, od 17. ožujka Arheološki muzej Zadar zatvoren je za posjetitelje i korisnike te su odgođena i sva javna događanja u Muzeju.

Zbog zatvorenih muzeja, škola, kazališta, sveučilišta, kafića, kina i zabrane okupljanja ljudi sve više vremena provode u svojim kućama. Kako bi svojim posjetiteljima i pratiteljima vrijeme koje provode kod kuće učinio što ugodnijim, a muzejske sadržaje ipak dostupnim, Arheološki muzej Zadar nastavlja prezentirati bogatu arheološku građu o kojoj skrbi ponudivši svojim korisnicima nove online programe.

Svakoga dana za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa na Facebook stranici i Instagram profilu Arheološkog muzeja Zadar objavljuju se zanimljivi članci, fotografije i videozapisi koji prezentiraju rezultate provedenih arheoloških istraživanja, brojne predmete iz fundusa Arheološkog muzeja Zadar te virtualne izložbe. U dosadašnjim objavama predstavljene su fotografije dokumentacijskog odjela Arheološkog muzeja Zadar snimljene na arheološkim terenima sjeverne Dalmacije, virtualna šetnja Velebitom (Malo Libine), vrijedan arheološki nalaz ogrlica (popularno nazvana Mala od Caske), kultne posude - ritoni, arheološka istraživanja na području Gradine kod zaselka Kneževići na Malom Libinju, portret jednog od najvećih grčkih filozofa Sokrata, ulomak pješčenjaka s urezanim figuralnim prikazom, arheološka istraživanja na lokalitetu Osridak, natpis sa spomenom kneza Branimira iz Nina, ribarski alat i pribor iz fundusa Muzeja i arheološka istraživanja na podmorskom lokalitetu u uvali Sv. Nikole na otoku Pagu.

Stalne postave Muzeja također možete posjetiti kroz 3D virtualnu šetnju klikom na link

Tako zadarski Arheološki muzej danas predstavlja jedinstvenu u svijetu fibulu (kopču) Vučice koja doji blizance, Romula i Rema iz Lepura i zabatno polje ukrašeno reljefom rimske Vučice iz Burnuma. Cijelu priču potražite na linku.