Na Svjetski dan plesa, u ponedjeljak, 29. travnja u HNK Zadaru s početkom u 20 sati, Zadarski plesni ansambl će izvesti plesnu predstavu Pjesma protiv žena. Od 1982. godine Dan plesa se obilježava u svijetu, a ovo je već dvadeseta godina u Hrvatskoj. Poruku za taj, plesnim umjetnicima važan dan, pročitat će ovogodišnja autorica hrvatske poruke za Dan plesa Sanja Petrovski, dugogodišnja voditeljica i koreografkinja većine projekata ZPA, a ujedno i potpisnica koncepta, režije i koreografije predstave koja će se izvesti te večeri.

Pjesma protiv žena je medijski hibrid plesa, performansa i multimedijskih umetaka koji spaja aktualnost teme s kulturnom baštinom šireg zadarskog područja, obzirom da je narativni predložak pjesma iz Tkonskog zbornika nastalog u 16. stoljeću. Sanja Petrovski i Zadarski plesni ansambl poznati su po spajanju suvremenog plesa, baleta i baštine zadarskog kraja kao Planine i Tri Marije hojehu (također po motivima iz Tkonskog zbornika). Narativni sklop predstavlja snimka recitacije pjesme iz Tkonskog zbornika u nadahnutoj izvedbi Tamare Šoletić koja naglašava patrijarhalni i mizogini aspekt predloška kao i arhaičnu čakavicu koja asocira na kasni srednji vijek dalmatinskog krajobraza.

Samu izvedbu ostvaruje pet plesačica koje su i supotpisane kao koreografkinje: Patricija Gospić, Natali Perić, Nataša Kustura, Ruby Ivosić i Marta Huber. Sanja Petrovski i su-koreografkinja Matea Bilosnić su odlučile iskoristiti i geometrijsku podudarnost između kurzivne glagoljice kojom je pisan Tkonski zbornik i Labanove metode suvremenog plesa koja koristi kvadrat i krug kao polazište za organizirano i osmišljeno kretanje. Dodirne točke praktično su upotrijebljene u koreografiji i izvedbi same Pjesme protiv žena na način da plesačice oblikuju i razrađuju navedene likove na vertikalnom i horizontalnom planu.
Zadarski plesni ansambl je ovim projektom ostvario zanimljivu simbiozu baštine, plesa i svojevrsnog ženskog aktivizma koji se nameće kao rezultat konzervativnih trendova prisutnih posljednjih godina u državi. 

Jedna od značajki ove repertoarne predstave jest da se njome pokušava profesionalizirati plesna scenu u Zadru, a također senzibilizirati publiku na ostvarenja unutar nezavisne, a također i institucionalne kazališne scene.