U organizaciji Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, u sklopu provedbe projekta EUROPE DIRECT Zadar, održana je informativna radionica o euru.

Kroz sat i pol radionice održane u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine predstavnice Ministarstva financija te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ivana Žepić i Branka Augustinović, upoznale su okupljene s procesom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

„Za manje od šest mjeseci euro će postati službena valuta u Republici Hrvatskoj. Do tog trenutka potrebno je napraviti prilagodbe u sustavu poslovanja kako bi proces prelaska s jedne valute na drugu bio što jednostavniji. No, nešto novo uvijek sa sobom donosi i brojne nepoznanice i pitanja. Upravo zato i današnja radionica, kako bi vama olakšali proces tranzicije iz poslovanja u kuni u poslovanju u euru." - istaknula je ravnateljica Agencije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković te dodala - „Naš Centar EUROPE DIRECT Zadar kroz svoje aktivnosti nadogradnja je na poslove koje Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja. Uloga EUROPE DIRECT centara je približiti Europsku uniju ljudima na terenu, radionice kao što je ova jedna su od tih aktivnosti."

Na radionici su predstavljene glavne odrednice postupka uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koje su sadržane u krovnom Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, zatim što je to Etički kodeks i zašto bi se poslovni subjekti koji su u direktnom odnosu s potrošačem trebali priključiti toj inicijativi. Prezentirane su i najvažnije aktivnosti i potrebne zakonske prilagodbe u postupku uvođenja eura za gospodarstvenike i tijela javne vlasti.

Zadarski EUROPE DIRECT centar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara, koja broji preko 400 centara u 27 zemalja članica EU. Centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a.
Mrežom upravlja Europska komisija.

„Možete nam se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a, ka što je i ova radionica." - istaknula je voditeljica centra EUROPE DIRECT Zadar, Marija Dušević te dodala kako su usluge besplatne za sve uključene građane.