Na redovnoj Glavnoj skupštini Tankerske Next Generation, tvrtke-kćeri Tankerske plovidbe, donesena je odluka o pokriću gubitka u 2021. godini.

U poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca TNG je ostvarila gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna. Većina dioničara odlučila je kako će se gubitak od skoro 87 milijuna kuna dijelom pokriti iz zadržane dobiti iz proteklih godina, u iznosu od 56,7 milijuna kuna, a nešto preko 30 milijuna pokrit će se iz rezervi kapitala.

Skupština je promijenila dva članka statuta koja otvaraju prostor dokapitalizaciji, pa bi se na taj način u budućnosti moglo pokriti dio dubioza. Po novom članku Uprava je ovlaštena u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta, jednokratno ili u nekoliko obroka i uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital za nominalni iznos od najviše 200 milijuna kuna.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.