Prije točno godinu dana, Cromaris je uzgojio i izbacio na tržište gofa, a sada im na vrata stiže konkurencija s novom tehnologijom uzgoja te bijele ribe. I to u Nin, gdje Cromaris, vlasnik  nekadašenjeg Cenmara, pionira marikulture, ima tvornicu riblje mlađi.

S najavom novog načina uzgoja gofa na kopnu upoznat je zadarski župan Božidar Longin koji, kako nam je rekao, daje punu podršku tom projektu.

S njim su nedavno upoznati i gradski vijećnici Nina, a o tome su javnost izvjestili iz Grada Nina:

Gradonačelnik Nina Emil Ćurko i predsjednik Vijeća Ante Peroš upoznali su vijećnike s pismom namjere tvrtke Riblja Farma Sjever d.o.o. iz Zagreba, koja se obratila Gradu sa željom investiranja u izgradnju uzgajališta ribe gofa.
Radi se o suvremenoj tehnologiji uzgoja ribe koja nema potrebe za korištenjem i izrabljivanjem mora s obzirom na to da je smještena na kopnu i jedino koristi morsku vodu, ali ni na koji način ne narušava more te zbog svog zatvorenog i strogo kontroliranog sustava vrlo precizno predviđa "ulov" ribe bez gotovo ikakvih gubitaka i bez ikakvog utjecaja na okoliš.

Predviđena investicija zahtjeva 5 zasebnih modula RAS ribljih farmi od kojih svaka proizvodi 500 tona ribe godišnje - u ovom slučaju Gofa ili Seriola Dumirili.

Navedena morska voda koja se koristi za uzgoj ribe se pročišćava u potpunosti prije ispuštanja u kanalizaciju te ne predstavlja nikakvu štetnost za okoliš, kao ni cjelokupni projekt.

Ponuđeni projekt je investicija španjolske tvrtke DERWENT koja je ujedno proizvođač tehnologije  te drugih investitora iz Londona, a iznosi oko 55 milijuna eura. Po okončanju gradnje predviđeno je zapošljavanje oko 8 do 10 lokalnih djelatnika po svakom od 5 modula. Sva riba planirana u proizvodnji je namijenjena i osigurana za izvoz na talijansko i francusko tržište.Po završetku predmetne investicije,također je planirana manja investicija u obradu ribe - dimljenje, filetiranje, pakiranje te transport do Italije i Francuske, a po tome i dodatno zapošljavanje lokalne radne snage.

Lokacija koju bi Grad mogao ponuditi za navedenu investiciju je gospodarska zona Prvi Brig u Zatonu o čemu je upoznat i Mjesni odbor Zaton koji je u načelu i pozdravio samu ideju.

No, pregovori na realizaciji se nastavljaju, budući da Grad mora iznaći način kako osigurati ozbiljnost ulaganja u navedeni projekt te dugoročnu suradnju, kao i najvažnije, dodatno se uvjeriti da realizacija projekta neće imati nikakve negativne učinke na okoliš, izvjestili su s  dozom opreza iz ninske gradske uprave.