Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2021. godinu.

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra, koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost (prerađivačka industrija ili informacije i komunikacije).

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene: uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora, podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, podrška izvoznom poslovanju, poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje poduzetnika početnika

U gradskom proračunu za ovu je namjenu osiguran iznos od 500.000 kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore po korisniku je 55.000 kuna godišnje. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 6. prosinca.