Slovenski Petrol slobodno može preuzeti 100-postotni udjel u Crodux derivati dva prema ocjeni Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Od najave da će Slovenci preuzeti benzinski biznis generala Ivana Čermaka početkom ove godine, odnosno njegove tvrtke Crodux Derivati dva, provedena je procedura kojom je ta Agencija ocijenila da je koncentracija dopuštena.

Utvrđeno je to na osnovu strukture mjerodavnog tržišta s obzirom na postojeće i potencijalne konkurente, postkoncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka koncentracije u smislu koristi za potrošača i drugih raspoloživih podataka i saznanja. Vijeće Agencije je ocijenilo da se može razumno pretpostaviti da u konkretnom predmetu nije riječ o zabranjenoj koncentraciji. Stoga se neće donijeti zaključak o pokretanju postupka ocjene koncentracije. Ta ocjena znači da Petrol preuzima benzinske crpke Croduxa te će imati 23 posto udjela na tržištu trgovine naftnim derivatima.

Za Tankerkomerc ta odluka kojom Petrol postaje novi vlasnik Crodux derivati dva znači da oni ne mijenjaju vlasnika. To samo znači da će biti izuzeti u novo trgovačko društvo obitelji generala Čermaka, napokon je odgonetnuta enigma koja je nastala nakon te poslovne vijesti.

U paketu prodaje 91 crpke je skladište naftnih derivata u Gaženici, preko kojeg je Čermak ušao u Tankerkomerc.

Oni postaju i vlasnici najveće Croduxove benzinske trgovine za koju su od Lučke uprave Zadar svojedobno dobili koncesiju u Gaženici.

I tako će Slovenci prirodnim putem kapitala ući u Gaženicu čega se svojedobno pribojavala tadašnja zastupnica Ingrid Antićević Marinović, kada je slovenski fond prao novac kupnjom dionica tvrtke Luka za što se u Sloveniji vodi sudski proces.