Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i HBOR - Područni ured za Dalmaciju, organiziraju drugu online informativnu radionicu s ciljem educiranja poduzetnika početnika, kao i onih koji nemaju dovoljno iskustva u korištenju kredita, s procedurom traženja i odobrenja kredita te načinima korištenja kredita za financiranje poslovanja, rasta i razvoja.

Informativna radionica „Sedam koraka do kredita" održat će se u utorak, 6. travnja, s početkom u 13.30 sati korištenjem on-line platforme Google Meet, a vodit će je Mira Krneta, voditeljica HBOR-ovog Područnog ureda za Dalmaciju.

Zainteresirani se mole da do utorka u 12:00 sati, 6. travnja dostavite naziv i OIB svog poslovnog subjekta te e-mail adresu kojom ćete pristupati u aplikaciju Google Meet, a kako bi vam mogli uputiti poveznicu putem koje ćete se spojiti na on-line radionicu. Traženi podaci dostavljaju se na e-mail: [email protected]

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji". Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.

Preuzimanje priloga:

Program događanja_informativna radionica_Sedam koraka do kredita_.pdf (0 Preuzimanja) Poziv_informativna radionica_Sedam koraka do kredita_.pdf (0 Preuzimanja)

Poziv na sudjelovanje na informativnoj radionici „Sedam koraka do kredita"