S obzirom da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture krajem 2020. u javno savjetovanje stavilo izmjene i dopune Zakona o prijevozu u cestovnom prometu na koji je HOK uputio svoje primjedbe, sastanak je održan kako bi se još jednom pojasnilo prijedloge HOK-a te riješila većina problema na koje upozoravaju obrtnici, izvjestili su iz zadarske komore..

Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec i predsjednik Ceha prijevoznika Udruženja obrtnika Split, ujedno i taksi prijevoznik iz Splita, Milivoj Topić, predstavnike ministarstva upoznali su sa stvarnim stanjem u primjeni zakona u turističkom središtu poput Splita.

Kao najveći problem istaknuta je trenutna situacija u kojoj se taksi prijevoz obavlja temeljem „kopije dozvole". Postojeće rješenje kojim taksi prijevoznik u vozilu mora imati samo presliku dozvole te sam voditi bazu vozila s kojima obavlja taksi prijevoz nije se pokazalo dobrim.

Sa stanovišta sigurnosti i legalnosti obavljanja taksi djelatnosti nužno je da postoji transparentan registar vozila s kojima se obavlja ova djelatnost. Vozila moraju biti na adekvatan način označena tj. svaki korisnik ove usluge mora nedvosmisleno znati da je vozilo s kojim se obavlja taksi prijevoz za tu svrhu registriran od strane jedince lokalne samouprave.

Prijedlozi HOK-a za izmjenu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu su idući:

jedinice lokalne samouprave morale bi same odrediti visinu naknade za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza na svojem području;
dozvola za obavljanje taksi prijevoza izdaje se za jedno vozilo i za jednu registarsku oznaku; jedinice lokalne samouprave morale bi imati obvezu voditi registar izdanih dozvola taksi prijevoznicima odnosno registarskih oznaka vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, a navedeni registar mora biti javan;
način izdavanja dozvola te upis registarske oznake vozila u izdane dozvole (za pojedino vozilo) morao bi se primijeniti i na one prijevoznike koji već imaju važeće dozvole uz određeni period prilagodbe te   upravitelj prijevoza morao bi biti isključivo fizička osoba.

Jedna fizička osoba mogla bi biti upravitelj prijevoza u najviše 3 obrta ili trgovačka društva, maksimalno za 15 vozila; vratiti odredbu iz prijašnje verzije Zakona kojom su osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu imale najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza, oslobođene obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza.


Predstavnici Ministarstva potvrdili su da u ovom trenutku pripremaju izmjenu načina na koji se izdaju dozvole za taksi prijevoz, koje bi se izdavale samo uz pojedino vozilo. Nadalje, nastojat će se i prilagoditi Bazu izdanih dozvola i licencija da istu vode gradovi te razmotriti zahtjev HOK-a da se ograniči broj subjekata u kojima ista osoba može biti upravitelj prijevoza. Zaključno, prihvatit će se zahtjev HOK-a za vraćanjem u Zakon odredbe o izuzeću polaganja ispita za one taksiste koji su s 31. srpnja 2010. imali 5 godina iskustva rada u ovoj djelatnosti.

Predstavnici ministarstva upoznali su prisutne i s naporima ministarstva da utječe na slovensko Ministarstvo infrastrukture te omogući korištenje pojedinih manjih graničnih prijelaza za prijevoznike iz Slavonije. Potvrđeno je daljnje nastojanje da se diplomatskim putem učine dostupnim i ostali mali granični prijelazi za sve prijevoznike iz RH.