Više od 20 godina nakon pokretanja postupka okončan je stečajni postupak nad Zadarkomercom. Otvoren je rješenjem Trgovačkog suda u Splitu 2. ožujka 2000. godine, osnivanjem Trgovačkog suda u Zadru postupak je nastavljen kod ovog suda, a u srpnju 2019. razriješen je raniji stečajni upravitelj i za novu stečajnu upraviteljicu odabrana Marica Nekić.

- Činjenica je da ovaj postupak traje izuzetno dugu. Nesporno je da se radi o velikom i kompleksnom predmetu i da je niz objektivnih razloga za dugotrajnost postupka, istaknula je Nekić na njegovom kraju, ne ulazeći u procjenu je li raniji stečajni upravitelj mogao ubrzati postupak.

U stečajnom postupku utvrđene su tražbine od blizu milijardu kuna. Vrijednost imovine Zadarkomerca procijenjena je na 321 milijun kuna, ali je za nju dobiveno tek 103 milijuna kuna. Sve nekretnine osim zemljišta u Zatonu Obrovačkom, površine 50.000 m2, autoservisi u Zadru, Samoboru i Rijeci, upravna zgrada u Zadru, tiskara, diskont... bile su opterećene razlučnim pravom, neke i višekratno.

Imovinu stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka činila su potraživanja od kupaca, u ukupnom iznosu od 82.682.412,14 kune te novčani plasmani u iznosu od 44.340.062,84 kune. Novčane plasmane su pretežno činili osnivački ulozi i pozajmice povezanim društvima, koja su po domino efektu, nakon odlaska u stečaj stečajnog dužnika, svi završili u stečaju i odavno brisani iz sudskog registra.

Nakon što su podmirene sve dospjele obveze stečajne mase i rezerviran iznos za zaključenje stečajnog postupka, prema izračunu iz Tablice br. 7, za diobu je preostao iznos od 455.000 kuna, izvijestila je Nekić.