Brodarska kompanija koju je 1995. godine imenom G&V line osnovao Lenko Garbin, pod novim vlasnikom postala je TP line.

Početna su to slova naše najveće brodarske kompanije, Tankerske plovidbe koja je prije godine sa slovenskom Iskrom kupila malu brodarsku firmu za putnički promet, a koja je bila pred tzv. neprijateljskim preuzimanjem.

Novim nazivom firme, koja za sada ima samo jedan katamaran, izbjeći će se zamjene, osobito u javnom prostoru, gdje su do sad egzistirale G&V line i G&V Iadera sa sjedištem u Zadru.

Uz promjenu naziva, došlo je i do izmjene sjedišta - umjesto Dubrovnika, TP line ima adresu u Zadru. Prema istom aktu, koji je službeno registriran na Trgovačkom sudu, Tankerska plovidba je jedini osnivač, razišli su se s Iskrom, a za člana Uprave je potvrđen Marko Matković.