Povodom Svjetskog dana žena poduzetnica, koji se, zanimljivo, obilježava kad i Međunarodni dan muškaraca 19. studenoga, Financijska agencija objavila je analizu udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava.

Podaci za razdoblje od 2011. do 2019. godine pokazuju kako udio žena poduzetnica, tj. vlasnica trgovačkih društava lagano raste, uz iznimku 2015. godine kada je udio bio manji (18,3%) u odnosu na 2014. godinu (20,4%). Udio društava u kojima su isključivo žene osnivači kretao se od 18 % u 2011. godini do 22,1% u 2019. godini. U još 11.998 društava u 2019. godini žene su suvlasnice s muškarcima i/ili pravim osobama, što udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju društava diže na 31,5%.

Žene prednjače po vlasničkom udjelu u uslužnim djelatnostima, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnoga karaktera taj udio daleko veći na strani muškaraca kao vlasnika.

Promatramo li vlasničku strukturu prema rodnom kriteriju po županijama u 2019. godini, postotak žena vlasnica najveći je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (24,9%), a najniži u Virovitičko-podravskoj županiji (18,9%).

Zadarska županija se s 20,9-postotnim udjelom žena nalazi na sredini te ljestvice. Od ukupno 4.664 trgovačkih društava s područja te županije, u 977 društava vlasnice su isključivo žene, dok je 2.796 društava ili 59,9 % u vlasništvu muškaraca. U mješovitom je suvlasništvu 8,3% zadarskih tvrtki, dok ostatak otpada na kategoriju "pravne osobe" ili "neodređeno".