ZADAR - Zadarska brodarska kompanija Miatrade u vlasništvu obitelji Šarin, koja je među prvima na Jadranu kupila katamaran Princ Zadra za brzobrodsku liniju prema zadarskim otocima, dobila je održavanje linije za šibenske otoke.

Njihova ponuda bila je ekonomski najpoljnija na natječaju Agencije za obalni linijski promet za koncesiju na brzobrodsku vezu otoka Kaprije i Žirje sa Šibenikom. Državna potpora za održavanje te linije tijekom šest godina procijenjena je na 36.6 milijuna kuna, a Miatrade dala je ponudu na 33 milijuna kuna uz katamaran kojeg su nedavno kupili za širenje svog poslovanja. Nazvali su ga Mali princ, što je treći katamaran u njihovoj floti.

Niti ovaj natječaj nije mogao proći bez korone koja je bila glavni argument za žalbu koju je uložila Tankerska plovidba kao vlasnik brodarske tvrtke G&V line. Žalba im je odbijena, a oni se nisu niti javili na natječaj. Za razliku od druge zadarske brodarske tvrtke G&V line Iadera koja na traženje komisije Agencije nije dostavila plan broda Paula.

Povjerenstvo natječaja odbacilo je još dvije ponude, među ostalim tvrtke Catamaran line iz Splita kojoj je Agencija prethodno oduzela koncesiju za ovu liniju.

Dok prođu rok mirovanja i žalbe, Miatrade bi trebala ugovoriti i preuzeti novu liniju u kolovozu, kako je bilo i planirano u Agenciji za obalni linijski promet.