Skupština vjerovnika Vigensa jučer je prihvatila stečajni plan švicarske investicijske tvrtke DDM INVEST III AG, kojom će se pokušati sačuvati proizvodnja. Naime, kako je vjerovnicima priznato preko 68 milijuna kuna tražbina, a iz neuspješnih prodaja nekretnina očigledno je kako se na takav način neće namiriti ni približni iznosi, jasno je da je jedini način povrata sredstava oživljavanje tvrtke koja bi ostvarivala zaradu.

- Vigens i dalje posluje te je konkurentan na tržištu djelatnosti koju obavlja. Smatramo da bi radi dobrobiti samog dužnika i opstojanja posla i zadržavanja radnih mjesta kod dužnika, te namirenja stečajnih vjerovnika, bilo u interesu te da bi bilo oportuna za ovog vjerovnika a i preostale donijeti odluku o izradi stečajnog plana kako bi se u konačnici svi vjerovnici namirili u što većem iznosu. Osnovne konture u planu su napravljene, izvijestio je odvjetnik Davor Jonjić.

Stečajna upraviteljica Radojka Danek rekla je da je prijedlog za izradu stečajnog plana najbolji u ovom trenutku za dužnika i vjerovnike, a pogotovo što ni na trećoj javnoj dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca, što znači da je vrijednost nekretnina dosta umanjena, a suvišno je naglašavati da na tim nekretninama postoje razlučna prava, pa bi se i oni samo djelomično namirili, a ostali stečajni vjerovnici ne bi se uopći namirili. Smatra da bi se plan mogao izraditi u roku od 60 dana.

Zastupnica RH Lidija Vitaljić predložila je da se donese odluka o obustavi unovčenja imovine ovog dužnika bez obzira na to što stečajni plan još uvijek nije izrađen niti je o njemu raspravljano. Za prijedlog su glasali svi nazočni vjerovnici te je stečajnoj upraviteljici naložena izrada stečajnog plana u roku od 60 dana.

Preko 90 posto tražbina (61,6 milijuna kuna) u rukama je DDM INVEST-a, koji ih je preuzeo od Zagrebačke banke. Venci Medić potražuje 2 milijuna kuna, država i Elvira Sterle po oko 300 tisuća, a još troje vjerovnika po manje od 100 tisuća kuna.