Općina Bibinje izmijenit će prostorni plan kako bi se na području šikare kojom upravljaju Hrvatske šume mogla izgraditi solarna elektrana.

Dosadašnjim prijedlogom bilo je predviđeno kako će se solarna elektrana graditi na području planirane proizvodno-poslovne zone Gromica, koja sada obuhvaća veću zonu zaštićenog alepskog bora, kojom upravljaju Hrvatske šume. Zona će se preoblikovati i premjestiti u smjeru jugozapada na području šikare, kojom također upravljaju Hrvatske šume, te će se nova površina prenamijeniti u zonu za proizvodnju električne energije iz alternativnih izvora, odnosno gradnju solarne elektrane. Ona je na ovom području već predviđena Prostornim planom Zadarske županije.

- Planirana zona je u potpunosti neizgrađena. Izmještanjem ove zone zaštitit će se vrijedna borova šuma a površina šikare će se oplemeniti i to isključivo za proizvodnju električne energije iz alternativnih izvora, stoji u Odluci Općinskog vijeća.

Na prošloj sjednici Općinsko vijeće donijelo je i odluke o preoblikovanju zone sportsko-rekreacijske namjene na lokaciji "Križ" radi usklađenja s postojećom građevinom, te određivanje zone postojećeg groblja izvan građevinskog područja na lokaciji ispod "Velikog brda" kod granice s naseljem Dračevac. Groblje već postoji te je pogreškom izostavljeno iz dosadašnjih prostornih planova.