Predstavnici LAG-a „Bura" predstavili su autohtone lokalne proizvode na sajmu Leineperin Rukki na jugozapadu Finske u sklopu internacionalnog projekta Rural Flavours.

Sajam je organiziran od strane finskih partnera projekta LAG Karhuseutu. Uz vodstvo LAG-a „Bura" na sajmu se predstavio i OPG Dragica Milutin sa proizvodima od meda. Za sudionike je organiziran seminar „story telling" o brandiranju proizvoda te su sudionici također imali priliku se upoznati s projektima partnerskog LAG-a Karhuseutu. U naselju Leineperi održano je predavanje o proizvodnji metala u 19. i 20.-tom stoljeću.

Ruralni Okusi je transnacionalni projekt između LAG-a Bura i međunarodnih partnera iz Finske, Cipra, Estonije i Portugala. Projekt ima za cilj promicanje i povezivanje lokalnih proizvođača, te prijenos znanja i širenja plasmanskog tržišta. Tijekom 2020. godine u planu je izrada zajedničkih kalendara na temu „Najdraži ruralni zavičaj" te izrada video materijala promocije projekta i proizvođača. 

Projektom se želi postići robna razmjena između članova, lokalnih dionika i šire, sustavom sljedivosti i principa „od polja do stola" kao i brandiranje proizvoda te povezivanja dionika radi lakšeg plasmana na vanjska tržišta. 

U prošloj godini LAG „Bura" prisustvovao je projektnim događanjima u Cipru i Estoniji, dok je manifestacija Rural Flavours u Hrvatskoj bila organizirana 4. svibnja 2019. godine.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije u sklopu provedbe podmjere 19.3.2.