Radnik kojemu je Maraska jednostrano smanjila plaću zbog lošeg poslovanja društva dobio je spor protiv zadarske tvornice, koja mu za razdoblje od 2015. fo 2018. godine mora isplatiti razliku plaće u bruto iznosu od ukupno 117.526 kuna, presudio je Općinski sud u Zadru.

On je u tužbi naveo kako je 1. rujna 2014. godine s tadašnjim direktorom potpisao aneks ugovora kojim mu je neto plaća smanjena sa 8.200 na 6.232 kune za radoblje od šest mjeseci. Međutim, nakon isteka toga roka Maraska je i dalje nastavila s isplatom smanjene plaće, sve do prestanka radnog odnosa u 2018. godini, zbog čega je on podnio tužbu.

U odgovoru je Maraska navela kako su nakon proteka roka predviđenog Aneksom stranke prešutno nastavile s izvršavanjem tog aneksa. Zbog loših rezultata poslovanja i dugogodišnjeg negativnog gospodarskog rasta tuženik je bio primoran umanjiti plaće svim zaposlenicima, pa tako i tužitelju kao voditelju računovodstva i kontrolinga.

Plaće su u Marasci smanjivanje u više navrata svim radnicima, između 5 i 20 posto, ovisno o radnom mjestu. Vandri Montabelo kao tadašnji direktor iskazao je kako su razlozi smanjenja bili lošije financijsko stanje, tada nastala recesija u gospodarstvu, a smanjenje se odnosilo na neko određeno vrijeme. Međutim, uskoro nakon ove odluke Montabelo je smijenjen, poslovanje je preuzeo Stipe Bevanda, pa ne zna kako se dalje razvijala situacija.

Sud je presudio kako je smanjenje plaće nakon proteka roka iz Aneksa suprotno Zakonu o radu. Poslodavac nema ovlast jednostrano smanjiti plaću radniku pozivajući se na financijske teškoće ili osloboditi se obveze isplate plaće pozivajući se na poteškoće u poslovanju i neostvarene planirane rezultate. Neostvarivanje planiranog prometa dobiti društva poslovni je rizik društva koji društvo ne može osnovano prebaciti na teret radnika smanjivanjem njihove osnovne plaće, presudio je ranije Vrhovni sud.