Zbog odlaska u mirovinu razriješena je članica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije, Mirjana Vrsaljko.

Vrsaljko je cijeli svoj radni vijek provela kao obrtnica - frizerka u Benkovcu i Zadru. Na jučerašnjoj sjednici predsjednik Komore Stjepan Knežević uručio joj je zahvalnicu za izniman doprinos u organizaciji i radu obrtničkih asocijacija i strukovnog obrazovanja u Zadarskoj županiji. Njezin mandat preuzeo je Marijo Savić, vlasnik građevinskog obrta „MS" iz Banjevaca.

Osim imenovanja novog člana na redovnoj sjednici usvojen je i Financijski plan za 2020. i Program rada za 2020. godinu.

- Plan je rađen u okvirima realnih mogućnosti po stavkama prihoda te očekivanim aktivnostima po planu rada u stavkama rashoda. Osnova za izradu Financijskog plana bio je devetomjesečno izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima. U tom periodu ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od cca 150.000,00 kuna. Ovakav pozitivan rezultat omogućen je restriktivnom politikom Komore zadnjih nekoliko godina zbog tada donesenog Zakon o obrtu koji je mijenjajući strukturu i raspodjelu komorskog doprinosa umanjio prihode Komore za 65 %. Također je i broj obrta zadnjih godina porastao za 260 te danas u Zadarskoj županiji on iznosi 4682 obrta. Sukladno devetomjesečnim pokazateljima i planu rada za iduću godinu predviđen je ukupan prihod u iznosu od 1.152.000,00 kuna, a rashod u iznosu od 1.075.000,00 kuna, istaknuo je Knežević.

Predsjednik Komore predstavio je i Program rada za 2020. godinu u kojem se nalaze opisane aktivnosti na području rada ukupno deset cehova, odnosno strukovnih grupa. Svaki ceh donio je svoj program rada, a na taj način pokrivene su sve djelatnosti kroz koje djeluju obrtnička zanimanja. Program rada obuhvaća i rad Komorskog ureda koji sačinjavaju zaposlenici Komore te rad ostalih tijela i odbora Komore.

Uz diskusiju članova Skupštine, predsjedavajući je zaključio da je za očekivati da će se i u 2020. godini pojaviti čitav niz poslova i zadataka koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme donošenja ovog Programa, javljaju iz Obrtničke komore putem priopćenja za medije.

- Komora će djelovati u cilju realizacije zakonskih zadaća i očuvanja svoje opstojnosti kao institucije sa svrhom zaštite interesa svih obrtnika. Nastojanja Komore i nadalje će biti očuvanje i razvoj obrtništva i pružanju članstvu kvalitetan savjet, informacije, edukaciju, povezivanje. Osim toga, Komora će nastaviti razvijati svoje usluge. Nastavlja se sa projektom Zajedničke nabave - HOK ZNA svim obrtnicima sa ciljem smanjenja ulaznih troškova, a time olakšati poslovanje. Nastavit ćemo zastupati interese obrtnika pred regionalnim tijelima i davanjem mišljenja i prijedloga te inicijativama utjecati na donošenje zakona u području obrtništva. Obrtnici su jaki samo ako su udruženi, ako zajedničkim snagama štite svoje interese te ako zajedničkim naporima nastoje utjecati na mijenjanje zakonske regulative, zaključak je predsjednika Komore.