Lučka uprava Zadar objavila je podatke za teretni promet koji se odvija preko Gaženice a za koju koncesiju ima Luka Zadar.

U periodu siječanj - rujan ove godine u teretnoj luci Gaženica  ostvareno je 299.091,196 tona tereta što predstavlja rast od 35,87% prema istom razdoblju 2018. godine kada je ostvareno 220.126,600 tona tereta. Ukupni broj ticanja teretnih brodova u ovoj godina bio je 101. Promatrano sa pozicije vrste tereta, najveći udio pripada tekućem teretu, zatim cementu i opremi za vjetrenjače.

Iz ove šture informacije nije teško isčitati kako je tako značajnom povećanju u zadarskoj teretnoj luci pridonio  terminal Croduxa. Oni su prvo imali ugovor o najamu s Tankerkomercom za terminal naftnih derivata. Nakon što su  postali  većinski vlasnici Tankerkomerca onda je to pretvoreno u najveću bazu Croduxa na Jadranu,  u koju se neprekidno ulaže u sigurnost i modernizaciju

Iskrcaj cementa vezan je za Holcim Hrvatska sa sjedištem u istarskom Koromačnu.  U brodskom prijevozu opreme za vjetrenjače, Gaženica je posljednjih godina, zbog povezanosti s autocestom, postala glavna luka.