Stečajni upravitelj Adrije Dragan Bijelić podnjio je Trgovačkom sudu izvješće o tijeku stečajnog postupka ove tvrtke. Nakon neuspješnog pokušaja nastavka proizvodnje ili davanja opreme u zakup donesena je odluka o prodaji nekretnina uz snižavanje za 10% pri svakoj sljedećoj prodaji, ali unatoč tome imovina nije prodana. Do sada je održano sedam ročišta javne dražbe, a ni na posljednjem održanom 3. svibnja nije pristigla niti jedna ponuda. Tvornički krug Adrije u Gaženici površine 48.352 m2 prodavao se za 7,5 milijuna kuna, a razrušena pršutana u Drnišu za 200.000.

Od pokretnina je postojala ponuda Ostree za kupnju opreme u cjelini za 1,4 milijuna kuna, iste one za koju je Adria s tom tvrtkom vodila postupak za oduzimanje ukradene opreme. U međuvremenu je nad Ostreom pokrenut stečajni postupak.

- Smatram da ponuda za kupnju opreme kao cjeline više neće biti, jer stečaj traje već više od četiri godine, a ta oprema nije u funkciji, nije konzervirana niti održavana, te je već i ranije bila tehnološki zastarjela, naveo je stečajni upravitelj.
Ponuda nema ni za brod Adria Eva, koji se na zadnjem ročištu nudio za 78 tisuća eura, iako mu je realna vrijednost svega 15.000.

- Brodu prijeti potonuće u Luci kod Nauta lamjana, a Lučka kapetanija je Svojim Rješenjem odredila rezanje dijelova broda, kako bi se isti olakšao i izvadio na "suho". Nauta Lamjana izvijestila je kako će se brod ukloniti o trošku brodogradilišta, bez obzira hoće li biti dana suglasnost vlasnika broda i razlučnog vjerovnika HBOR-a. Po narudžbi nauta lamjane izvršena je procjena vrijednosti broda koja iznosi 15.000 EUR, međutim Skupština je na svojoj sjednici odbila taj prijedlog procjene, te kao kao s osnovom za daljnju prodaju nastavila s utvrđenom vrijednošću na početku stečaja od 107.406 EUR te smanjenjem cijene na svakom sljedećem ročištu za 10%, izvijestio je Bijelić.

U međuvremenu je Državni inspektorat stečajnom upravitelju naložio da se ukloni optadni mazut i masnoće koji su nedavno iz podmorskog cjevovoda završili u moru u Gaženici.

- Adria skladišti otpad, otpadni mazut i otpadne masnoće, nastale čišćenjem separatora masnoća u sklopu internog sustava tehnoloških otpadnih voda, dulje od godinu dana u neispravnim i/ili otvorenim posudama, bez poklopca na nenatkrivenom prostoru, što je suprotno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom te se stoga određuje ukloniti otpadni mazut i otpadne masnoće, nastale čišćenjem separatora masnoća u sklopu internog sustava tehnoloških otpadnih voda s prostora predmetne lokacije. Nepropisnim skladištenjem otpadnog mazuta onečišćeno je tlo opasnim otpadom te se stoga određuje sanirati nastalo onečišćenje tla i propisno zbrinjavanje otpada.

Adria je i ranije imala problema sa skladištenjem opasnog otpada, kada je uz pomoć Grada Zadra uklonjen amonijak iz tvorničkog postrojenja.