Grad Zadar odobrio je isplatu potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2018. godinu.

Iznose od 3,5 do 6 tisuća kuna dobili su Neven Glavić (brusački obrt "Glavić"), Jagoda Bašić (obrt "Jagoda", izrada pisaćeg pribora od drva), Dragana Kužat (obrt "Malena" za izradu i prodaju unikatnih suvenira), Anka Isanković (proizvodnja i popravak kožne galanterije "Antilopa"), Maja Dumić (obrt "Maja" za usluge popravka odjeće), Đon Sereći (obrt "Foto studio Lido" za fotografske usluge i trgovinu) te Ana Garžina (obrt "AGArt" za proizvodnju nakita i srodnih proizvoda od srebra).

Oni su na natječaju za potpore uglavnom prijavili financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru, poboljšanje uvjeta rada, financiranje troškova i nabave novih strojeva i opreme, izradu promidžbenih materijala, stjecanje statusa umjetničkog obrta.

Po obavljenom natječaju, objavljene su tvrtke ili obrti te mali gospodarstvenici , koji su dobili potporu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2018. godine.

Dobitnici su: Donat Design j.d.o.o., Futuro Internet Studio, Printshop d.o.o., Panacea d.o.o., Kalelarga Net, Reem Electronic d.o.o., Grafički studio G, Bridge d.o.o., Marex Gel d.o.o., Dpi grafika, Marex Elektrostro d.o.o., Jzl, Brlog, Rentlio d.o.o., Pivovara 8.  Najmanji iznos je 7 328 kuna dok je najveći od 54 tisuće kuna dodijeljen Marex gelu.

Potpore su namijenjene uvođenju novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, jačanju i poboljšanju uvjeta poslovanja ICT sektoru, poticanju poduzetnika početnika.

Isplata potpora izvršit će se iz Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu.