Grad Zadar raspisao je javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2018. godinu.

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta gotovo izumrlih zanimanja kao što su četkar, kišobranar, kitničar, pećar, vlasuljar, čokolatijer čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji obavljaju djelatnost s popisa tradicijskih i umjetničkih obrta.

Osigurano je do 20 potpora, a najviši pojedinačni iznos je 10.000 kuna. Rok za predaju zahtjeva, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu Narodni trg 1, je do 3. studenog. Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Zadra donosi konačnu odluku o korisnicima, iznosu i namjeni potpora. 

Više saznajte na linku.