ZADAR - Zadarski Tankerkomerc promijenio je vlasničku strukturu shodno kojoj će se izmijeniti i sastav Nadzornog odbora.

Božo Jusup, najveći pojedinačni vlasnik i dugogodišnji direktor prvi je prodao svoje dionice tvrtki Crodux derivati dva, u vlasništvu obitelji umirovljenog generala Ivana Čermaka. Nakon javne ponude Čermakova tvrtka preuzela je udio od 66.52 posto dionica Tankerkomerca s pravom glasa.

Uz Jusupa koji i formalno napušta Tankerkomerc, iz NO te tvrtke odlaze i Budislav Taraš, voditelj marine Zadar, bivši direktor Boris Jurić, Dinko Klarin, Ante Bilać, Mladen Malik kao i šibenski odvjetnik Ivan Rude. On je u jednoj fazi Tankerkomreca bio predstečajni upravitelj.

Za glavnu skupštinu dioničara, zakazanu posljednjeg dana kolovoza, morala se izmijeniti odredba Statuta o broju članova NO Tankerkomerca kojom je Nadzorni odbor smanjen sa sedam na tri člana. Novi članovi NO svi su iz Zagreba: uz Čermakovog sina Hrvoja, novi vlasnik Tankerkomerca odredio je da to budu direktorica Crodux derivata dva Draga Antić i Milivoj Goldštajn, poznati pravnik čija je karijera vezana za Zagrebačku banku.
Oni će imati važnu ulogu u transformaciji dugova i obaveza Tankerkomerca koji su u prošloj godini povećani na 13.6 milijuna kuna. Toliko iznosi gubitak za 2017. godinu. U 2016. godini on je bio četiri milijuna kuna.

Nakon ozakonjenja nove vlasničke strukture Tankerkomerca, stvoreni su preduvjeti za ostvarenje najava Čermaka po kojoj je moguće da se dugovi prebiju sa suvlasničkim udjelom banaka u toj zadarskoj tvrtki koju tek čeka prava borba za opstanak.