Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima nije zadovoljan prijedlogom dividende koju je zadarska tvrtka Tankerska Next Generation d.d. predložila za usvajanje na Glavnoj skupštini sazvanoj za 1. kolovoza 2018. godine. Dok je TNG predvidio isplatu 5,2 milijuna kuna, odnosno bruto iznos od 0,60 kuna po dionici, Raiffeisen traži isplatu 14 milijuna kuna dividende, odnosno 1,60 kn po dionici.

- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova pod upravljanjem, smatra da prijedlog dividende u iznosu od 5.232.087,00 kuna nije u skladu Prospektom definiranom politikom isplate dividendi. Predloženom dividendom od strane društva Tankerska Next Generation d.d. ne osigurava se kontinuitet i konzistentnost u politici isplate dividende s obzirom da se svake godine mijenja postotak isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit. Društvo ima značajan iznos kapitala za isplatu dividende iz dobiti tekuće godine, zadržane dobiti te ostalih rezervi. Ovisno o broju brodova na spot tržištu i pod ugovorom na vrijeme, dugoročnim i kratkoročnim zaduživanjem te ostalim metodama upravljanja likvidnošću, Društvo ima prostora za isplatiti predloženi iznos dividende, navodi se u protuprijedlogu.

U pozivu na Skupštinu što ga je potpisao direktor John Karavanić, navedeno je kako je TNG u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca ostvario neto dobit u iznosu od 32.132.435,14 kuna. Unatoč tržišnim volatilnostima koje su karakterizirale 2017. godinu Tankerska Next Generation ostvarila je EBITDA od 16,6 milijuna američkih dolara, oslanjajući se na tri broda koji drže trogodišnje brodarske ugovore na vrijeme, uz kvalitetan doprinos brodova koji su operirali na „spot" tržištu. Uzimajući u obzir zahtjevnu situaciju na tržištu, tri broda kojima su tijekom 2016. završili „time charter" ugovori, su u 2017. godini bili snažnije angažirani na „spot" tržištu, ostvarujući tako bolji komercijalni rezultat no što je bilo ostvarivo s brodarskim ugovorima na vrijeme koji su se u tom razdoblju nudili.

Prilagođavanje strategije trenutnim tržišnim uvjetima, kojim menadžment nastoji osigurati dovoljnu razinu fleksibilnosti i ublažiti trenutne volatilnosti, rezultirao je povećanim prihodima tijekom 2017. godine. S tri jedinice na „spot" tržištu u većem dijelu godine, TNG je zabilježio i značajan porast troškova povezanih s putovanjima (gorivo, lučki troškovi). Ovaj način zapošljavanja zahtijeva od kompanije povećane rezerve likvidnosti zbog različitog vremenskog horizonta troškova i prihoda gdje brodar podmiruje sve troškove putovanja prije naplate vozarine, dok u slučaju ugovora na vrijeme brodar vozarine prima unaprijed, navodi se u izvješću.

Dobru poslovnu godinu Raiffeisen kao jedan od ulagača u IPO, koji je omogućio osnutak TNG-ja i nabavku flote, želi iskoristiti za pribavljanje svježeg kapitala. TNG, poučen iskustvima s brodarskim krizama, želi taj novac ostaviti u tvrtki kako bi osigurao neometano poslovanje u budućnosti. Povećanjem kapitala unutar tvrtke povećava se i vrijednost tvrtke, pa nitko nije na gubitku, što opravdava odluku uprave o nešto nižem iznosu dividende nego bi bila u drugim gospodarskim sektorima.