Obrtnička komora Zadarske županije jučer je održala svoju redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine Komore. Skupštini je nazočila većina njezinih članova zajedno sa članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore te tajnicama pripadajućih udruženja obrtnika. Sjednicu je vodio predsjednik Komore Stjepan Knežević.

Prema usvojenom dnevnom redu sjednice Skupštine, razmatrani su prijedlozi Izvješća o radu Komore za 2017. te Godišnje financijsko izvješće za 2017., te donošenje Odluke o kriterijima za provođenje izbora tijela Komore za mandatno razdoblje 2018. - 2022.godine.

Izvješće o radu Komore za 2017. po prijedlogu Upravnog odbora Komore usvojeno je jednoglasno. Izvješće sadržava opširan prikaz svih aktivnosti upravnih tijela Komore, radnih tijela odnosno cehova Komore, Komorskog ureda i Suda časti. U raspravi u kojoj su najvećim dijelom, sudjelovali članovi Skupštine i predsjedavajući protekla je sa pozitivnim osvrtom na aktivnosti Komore u proteklom razdoblju imajući u vidu malu raspoloživost financijskih sredstava. Kroz Komorski ured prošao je dobar broj građana zainteresiranih za otvaranje obrta, a i mnogi su u Komori trebali ostvariti jedan od glavnih uvjeta za otvaranje obrta, odnosno polaganje majstorskih isita i ispita stručne osposobljenosti. Komora je redovita obavještavala svoje članove putem elektronskim putem dajući i mogućnost e-savjetovanja o aktualnostima po pojedim djelatnostima, te sudjelovanja u davanju prijedloga i primjedbi na zakonske i podzakonske akte. Predstavnici Komore u cehovima Hrvatske obrtničke komore i drugim radnim skupovima neposredno utječu na poboljšanje uvjeta poslovanja svojih djelatnosti te obrtništva u cjelini.

Godišnje financijsko izvješće Komore za 2017. godinu po pozitivnom zaključku Nadzornog odbora i prijedlogu Upravnog odbora usvojeno je jednoglasno. Poslovna godina 2017. je nakon nekoliko "sušnih" godina koje su bile rezultat osjetnog smanjenja prihoda od komorskog doprinosa ( smanjenje zza cca 70%) , protekla godina počela se oporavljati te je nakon drastičnih rezova smanjenja troškova, dala pozitivan efekt u poslovanju, te se stvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 203.000,00 kn što će dati poticaj u povećanju aktivnosti za 2018. godinu.

Donošenje Odluke o kriterijima za provođenje izbora tijela Komore za mandatno razdoblje 2018. - 2022.godine.dio su Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore, a preduvjet za raspisivanje izbora po udruženjima obrtnika kao početnim bazama za kandidiranje članova-obrtnika za tijela upravljanja. Svaki član-obrtnik ima pravo, a i obvezu da se javi na poziv svog matičnog udruženja obrtnika te da bira i/ili bude izabran u strukovne grupe- cehove, upravna tijela udruženja, a potom budu predlagani za radna i upravna tijela Komore.

Na kraju, sjednica je zaključena u optimističkom raspoloženju i želji za daljnjim aktivnim radom.