ZADAR - Uprava i Radničko vijeće Tankerkomerca podržali su preuzimanje od strane Crodux Derivati Dva. 

Mišljenje Uprava je u zakonskom roku proslijeđeno i objavljeno na stranici Zagrebačke burze.
Uprava ne raspolaže elaboratom i mišljenjem revizora o procjeni fer vrijednosti dionice Tankerkomerca. Uzimajući u obzir činjenice da Tankerkomerc ima akumulirani gubitak višestruko iznad visine kapitala, iznimno težak financijski položaj zbog prezaduženosti- pravnu neizvjesnost zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na pomorskom dobru (Marina Zadar) i imovini Tankerkomerca koja je bila predmet privatizacije Uprava Tankerkomerca može potvrditi te smatra da je ponuđena cijena od 130 kuna po dionici primjerena, najvažniji je element objave.

Sam direktor tvrtke Roberto Motušić izjavio je kako namjera prihvatiti ponudu i prodati svoje udio od 15 posto dionica Tankerkomerca po ponuđenoj cijeni od 130 kuna po dionici.

Radničko vijeće kojem je predsjednica Zdenka Štambuk Galošić također smatra ponudu prihvatljivom. Nadaju se kako namjere tvrtke Croduxa Derivati Dva iznesene u Ponudi za preuzimanje za buduće poslovanja Tankerkomerca biti i provedene. Pozdravljaju namjeru ponuditelja da stvori uvjete za opstanak Tankerkomerca i povoljnu razvojnu perspektivu, obzirom na specifično činjenično stanje u kojem se Tankerkomerc trenutačno nalazi.