Grad Zadar, kao vodeći partner u projektu CODE koji je odobren u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., organizira početnu konferenciju istoimenog projekta u četvrtak, 14. rujna.

Početna konferencija održat će se u prostorijama Europskog centra za međusektorsku suradnju - IMPACT (Put Stanova bb) s početkom u 11 sati.

Glavni cilj prekograničnog projekta CODE je unaprjeđenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom području kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške inovativnim poduzetničkim idejama.

Projektom je predviđeno osnaživanje potpornih institucija te razvoj i implementacija novog mentorskog programa za poduzetnike. Isto tako, planira se uspostava modela suradnje privatnog i javnog sektora radi pokretanja i razvoja IT klastera, provedba različitih specijaliziranih treninga i edukacija vezanih za razvoj IT sektora, odnosno pokretanje zajedničkog radnog (coworking) prostora u gradovima partnerima.

Vodeći partner na projektu je Grad Zadar, a među ostale projektne partnere ubrajaju se Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA (Zadar), Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak INTERA (Mostar), BIT Centar (Tuzla) i Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS (Nikšić).

Trajanje projekta je od 01/07/2017 do 31/12/2019. Ukupni proračun projekta (EUR) je 883.555,54, dok je programsko sufinanciranje (EUR) 751.022,20.

U sklopu konferencije predviđen je i obilazak budućeg CODE HUB coworking prostora, koji se nalazi u neposrednoj blizini IMPACT centra.